Teorija i metodika fizičkog vaspitanja 1 - II godina - rezultati pismenog kolokvijuma i termin praktičnog kolokvijuma

Poštovani studenti,

rezultate pismenog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Upis predispitnih bodova je u ponedeljak, 11.02. u 10h u učionici 1.

Praktični kolokvijum će se održati u ponedeljak, 11.02. u 1030 u sali za ritmičku gimnastiku.

 

Predmetni nastavnik,

Prof. dr Maja Batez

ВРХ