PLIVANJE - januarski ispitni rok

Poštovane kolege studenti,

praktični deo ispita iz predmeta PLIVANJE 1 biće održan 05.02.2019. od 10.15, a teorijski deo pomenutog predmeta će biti istog dana sa početkom od 14.00. Praktični deo ispita iz predmeta PLIVANJE 2 biće održan 06.02.2019. od 10.15, a teorijski deo pomenutog predmeta će biti istog dana sa početkom od 12.30. Praktični deo ispita iz predmeta PLIVANJE 1 i PLIVANJE 2 će se održavati na bazenu na SPENSU, dok će teorijski deo biti održan u amfiteatru FSFV - a.

Na ispit je OBAVEZNO poneti INDEX i LIČNU KARTU (PASOŠ), bez kojih NEĆETE moći pristupiti polaganju ispita.

 

31.I 2019., Novi Sad                                                                                                                                                     prof. dr Goran Dimitrić

ВРХ