Psihologija u januarskom ispitnom roku

Dragi studenti akademskih, strukovnih i master studija,

ispit iz Psihologije u januarskom ispitnom roku, održaće se po sledećem rasporedu:

     PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM
(za studente koji su predmet slušali šk. 2018/19. godine)

PETAK, 1. FEBRUAR 2019. GODINE, I TO PO GRUPAMA:

     10.00 - 10.45     I, IV i VII GRUPA
     11.00 – 11.45     II, V, VIII i X GRUPA
     12.00 – 12.45     III, VI i IX GRUPA    

     PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM
 (za studente koji su predmet slušali šk. 2017/18. godine)
UTORAK, 5. FEBRUAR 2019. GODINE U 12.00

     PSIHOLOGIJA I PSIHOLOGIJA SPORTA
                       (za apsolvente)
UTORAK, 5. FEBRUAR 2019. GODINE U 12.00

     SOCIOLOŠKA I PSIHOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U SPORTU I FIZIČKOM VASPITANJU
                                                   (za master studente)
UTORAK, 5. FEBRUAR 2019. GODINE U 12.00

MOLIM VAS DA SE S T R I K T N O PRIDRŽAVATE UTVRĐENOG RASPOREDA.

 

PREDMETNI NASTAVNIK,
PROF. DR TATJANA TUBIĆ

25. JANUAR 2019. GODINE