FUDBAL januar 2019.

ISPITNI ROK U JANUARU ZA PREDMETE:

FUDBAL I TEORIJA, METODIKA I PRAKSA FUDBALA,

ODRŽAĆE SE U PONEDELJAK, 28.01.2019. GODINE PO

SLEDEĆEM RASPOREDU:

 

9.00 – PRAVILA (za studente ranije generacije)

10.00 – PRAKTIČAN DEO – (za studente ranije generacije)

12.00 – TEORIJA,

 

                                                                           PREDMETNI NASTAVNIK

                                                                               Prof. dr Slavko Molnar