FUDBAL januar 2019.

ISPITNI ROK U JANUARU ZA PREDMETE:

FUDBAL I TEORIJA, METODIKA I PRAKSA FUDBALA,

ODRŽAĆE SE U PONEDELJAK, 28.01.2019. GODINE PO

SLEDEĆEM RASPOREDU:

 

9.00 – PRAVILA (za studente ranije generacije)

10.00 – PRAKTIČAN DEO – (za studente ranije generacije)

12.00 – TEORIJA,

  • 12.00 (ž) Fudbal II godina
  • 12.30 (m) Fudbal II godina
  • 13.30 Izborni predmet IV godina

 

                                                                           PREDMETNI NASTAVNIK

                                                                               Prof. dr Slavko Molnar

ВРХ