VAŽNO! Masteri "stari" program

Poštovane kolege,

Rok za dostavljanje seminarskih radova i nedostajućih zadataka za studente koji žele da izađu na ispit ISTRAŽIVANJA U FIZIČKOM VASPITANJU u januarskom ispitnom roku, produžen je do petka, 25. januara 2019. godine, zaključno sa 24.00h.

Radovi pristigli posle tog roka neće biti uzeti u obzir za januarski ispitni rok. 

 

Prof. dr V. Đorđić