RITMIČKA GIMNASTIKA - Termini uvežbavanja i ispita u januarskom ispitnom roku

Poštovani studenti, 


Uvežbavanje praktičnog gradiva iz RITMIČKE GIMNASTIKE će se realizovati u ritmičkoj sali Fakulteta (eventualno i u velikoj sali ukoliko bude slobodna) u sledećim terminima:

  • Ponedeljak, sreda i petak (23, 25, 27. i 30. januara):  800-930- Grupe I3, I5 i I8,
  • Ponedeljak, sreda i petak (23, 25, 27. i 30. januara):  930-1100- Grupe I1, I4 i I6,
  • Ponedeljak, sreda i petak (23, 25, 27. i 30. januara):  1100-1230- Grupe I2, I7, Ii I10 i apsolventi.  

 Zaduživanje rekvizita će se realizovati prvih 10 minuta uvežbavanja. Nakon toga se rekviziti više neće izdavati.

 

Mole se studenti da poštuju raspored uvežbavanja, da vode računa o rekvizitima kao i o svom ponašanju tokom samih uvežbavanja kako ne bi remetili red i onemogućavali druge studente da kvalitetno i bezbedno pripremaju praktičan deo ispita iz Ritmičke gimnastike.

 

Praktičan i završni ispit će se održati u sledećim terminima:

  • praktičan ispit, muške grupe: sreda 01.02.2023,
  • praktičan ispit, ženske grupe: četvrtak 02.02.2023,
  • završni ispit: petak 03.02.2023 - sve grupe. 

Precizna satnica će biti naknadno objavljena.

 

Na teorijski ispit studenti moraju poneti indeks, ličnu kartu ili neki drugi identifikacioni dokument. U suprotnom neće moći pristupiti završnom ispitu. Takođe, završnom ispitu će moći pristupiti samo studenti koji su položili sve predispitne obaveze  kolokvijum) i koji su prijavili ispit iz ritmičke gimnastike.


Predmetni nastavnik i saradnik:
prof. dr Boris Popović i Snežana Damjanović, MSc.

ВРХ