Sociologija i sociologija sporta - oktobarski rok

Ispit iz predmeta Sociologija i sociologija sporta biće održan u predviđenom terminu u ponedeljak 17.09.2018. godine od 10 časova.

Na ispit poneti:

1. indeks,

2. uredno popunjenu ispitnu prijavu,

3. papir,

4. olovku.

 

Predmetni nastavnik

ВРХ