MASTERI - Istraživanja antropomotorike u s.f.v.

Ispit iz predmeta Istraživanja antropomotorike u sportu i fizičkom vaspitanju održaće se u utorak 19.06.2018.god sa početkom u 10,00 časova.

Prof. dr Jelena Obradović

ВРХ