Fiziologija sporta - KOLOKVIRANJA, POTPISI

Studenti koji su imali više od 2 izostanka sa vežbi iz Fiziologije sporta moraju da kolokviraju vežbe koje su izostali da bi dobili potpis u indeks i mogli da overe semestar!

Spisak održanih vežbi po blokovima je sledeći:

  1. vežba – ODREĐIVANJE ANAEROBNOG KAPACITETA (Wingate test, kiseonični dug, kiseonični deficit)
  2. vežba – ODREĐIVANJE AEROBNOG KAPACITETA (direktno određivanje VO2max, Astrandov, Harvard step test)
  3. vežba – ANALIZA TELESNOG SASTAVA (antropometrija, somatotip, bioimpedanca)
  4. vežba – MIŠIĆI I KVS U SPORTU (dinamometrija, stabilno stanje, srčana frekvenca tokom fiziškog opterećenja).

 

Spisak studenata koji moraju da kolokviraju vežbe:

- bilo koje dve vežbe sa spiska: Popović Olgica, Horvat Militički Monika, Lazarević Biljana, Madić Aleksa, Josimović Strahinja, Mihajlović Dušan, Rakić Nemanja, Vasić Staša, Stepanović Nikola, Avramov Filip.

- jednu vežbu sa spiska: Dulović Isidora, Sokić Lazar, Gagričić Igor, Marinković Aljoša (ovi su studenti su prisustvovali analizi telesnog sastava tako da kolokviraju jednu od preostalih vežbi po slobodnom izboru), Lacković Đorđe, Lilić Boris, Mijić Milan (prisustvovali poslednjoj vežbi – kolokviraju jednu od preostalih vežbi po slobodnom izboru), Filipović Vladimir (prisustvovao aerobnom kapacitetu – kolokvira jednu od preostalih po slobodnom izboru) i Pajčin Igor (prisustvovao anaerobnom  k. - kolokvira jednu od preostalih po slobodnom izboru).

TERMIN KOLOKVIRANJA: UTORAK, 29.maj u 12h na Zavodu za fiziologiju.

Literatura je PRAKTIKUM IZ FIZIOLOGIJE I FIZIOLOGIJE SPORTA ZA STUDENTE FAKULTETA FIZIČKE KULTURE (NOVI SAD, 2006).

 

Sa poštovanjem,

Katedra za fiziologiju