KURS ZA SPASIOCA NA VODI

Kurs za SPASIOCA NA VODI koji organizuju Crveni krst (jedini punopravni član ILSa) i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja biće održan 15., 16., 17., 22., 23. i 24. marta 2019. godine.

Kurs se sastoji iz praktičnog i teorijskog dela obuke. Praktični deo obuke izvodiće se na bazenima SPENSa, petkom od 9.00 - 13.00, a subotom i nedeljom od 13.00 - 17.00. Teorijski deo obuke biće održan u prostorijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, petkom od 14.00 - 18.00, a subotom i nedeljom od 9.00 - 12.00. Kurs se izvodi po standardima ILSa. Nakon uspešno položenih testova kandidati dobijaju dva dokumenta. Prvi dokument potvrđuje osposobljenost za pružanje PRVE POMOĆI, a drugi dokument osposobljenost za obavljanje dužnosti SPASIOCA na vodi. Činjenica da dokumentaciju izdaje Crveni krst (član ILSa) podrazumeva međunarodnu priznatost pomenutih dokumenata širom sveta. Cena kursa za studente FSFVa je 8000 din (mogućnost plaćanja u dve rate).

BESPLATNI pristup ulaznog testiranja na kurs za spasioca biće održan 11. marta 2019. na bazenima SPENSa od 10.30 (na bazen treba doći u 10.15). Ulazno testiranje se sastoji iz preplivavanja 300m za manje od 8 minuta, 50m plivanja za manje od 55 sekundi i ronjenja, gde je potrebno preroniti minimalno 20m. Zainteresovani mogu da se prijave putem linka ŽELIM BITI SPASILAC.

Na ulazno testiranje potrebno doneti lekarski pregled ne stariji od 6 meseci sa naznakom - Sposoban za obavljanje posla - spasilac na vodi.

 

01.03. 2019., Novi Sad                                                                                prof. dr Goran Dimitrić