Школско физичко васпитање 1 - Остало

Индекс чланака

 

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Приручник за примену протокола - насиље, злостављање, занемаривање

Протокол за заштиту ученика - насиље, злостављање, занемаривање

Нормативи простора

Закон о основама система образовања и васпитања

Правилник о вредновању квалитета рада установа

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Правилник о стручно-педагошком надзору

Приручник за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања

Правилник о обављању друштвено-корисног рада

Правилник о вођењу евиденције и издавању јавних исправа

Стручно упутство_безбедна реализација наставе

 

 

ВРХ