Школско физичко васпитање 1

Индекс чланака

 

Предметни наставник: проф. др Вишња Ђорђић

e-mail: visnja@uns.ac.rs

Кабинет: број 13, други спрат

Консултације: среда 10:00-11:30h

 

Асистент: MSc Лидија Марковић

e-mail: markoviclidija169@gmail.com

Консултације: четвртак 12:00-13:00h, петак 11:30-13:00h

 


Школско физичко васпитање 1 и 2 о предмету

Дневник педагошке праксе

Уводно предавање_педагошка пракса

 


 

Образовни стандарди ФВ

Планирање усмерено на исходе учења

Планирање појединачног часа

Иномирани планови и програми

Настава_Ковид - 19

 


 

Правилник о школском календару ОШ

Правилник о школском календару СШ


 

Први и други разред

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разредОсми разред


 

Гимназија

Измене први разред гимназије

Измене други разред гимназије

Измене спортска гимназија

Стручне и уметничке школе

 


Правилник о оцењивању_ОШ

Вредновање остварености исхода учења

Праћење и евалуација физичког раста и развоја и моторичког статуса ученика

 


 

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Приручник за примену протокола - насиље, злостављање, занемаривање

Протокол за заштиту ученика - насиље, злостављање, занемаривање

Нормативи простора

Закон о основама система образовања и васпитања

Правилник о вредновању квалитета рада установа

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Правилник о стручно-педагошком надзору

Приручник за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања

Правилник о обављању друштвено-корисног рада

Правилник о вођењу евиденције и издавању јавних исправа

Стручно упутство_безбедна реализација наставе

 

 

ВРХ