aktivnosti ipa oktobar 1

Делегација Факултета спорта и физичког васпитања боравила је 5. и 6. октобра 2018. године у посети Универзитету у Сегедину у Мађарској. Том приликом представљене су активности будућег европског ИПА пројекта прекограничне сарадње регионалног програма Мађарскe и Србијe.

Испред Факултета спорта, пројектне задатке и активности везане за нашу институцију представили су декан проф. др Небојша Максимовић, продекан за наставу проф. др Борислав Обрадовић и сарадник за међународну сарадњу и односе са јавношћу др Даринка Коровљев.

Проф. др Борислав Обрадовић је детаљно изложио могућности релаизације пилот програма наставе у природи и планираних спортских активности на обалама реке Тисе, као и предности и могуће препреке за предстојећи период, а колеге са Департмана за спорт и физичко васпитање Универзитета у Сегедину и Департмaна за Социјалну екологију и туризам своје аспекте који се тичу реализације у Мађарској, на реци Тиси.

Учитељски факултет на мађарском наставном језику Универзитета у Новом Саду и колеге представници Припродно - математичког факултета, департмана за географију, туризам и хотелијерство, заједнички са нашим наставницима ће имплемeнтирати активности који ће се тицати подухвата трасирања веслачке руте и спортских активности на обалама реке Тисе од Сегедина до Новог Сада, воденим токовима. Осмишљене су руте и које ће показати све лепоте спортско - рекреативних садржаја на наведеним рекама и како веслајући кајаком стићи од Сегедина до Новог Садa. Учесници пројекта биће студенти и наставници наведених факултета Универзитета у Новом Саду и Универзитета у Сегедину.

IPA projekat oktobar 2018 01

IPA projekat oktobar 2018 02

IPA projekat oktobar 2018 03

IPA projekat oktobar 2018 04

ВРХ