Predstavljeni rezultati WE Care projekta

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu je predstavio rezultate ERAZMUS+ projekta,

finansiranog od strane Evropske Komisije: „Osnivanjem nacionalnih centara za brigu i razvoj, podržavamo

vrhunske sportiste u usklađivanju njihovih sportskih i obrazovnih/poslovnih rezultata - WE CARE“.

Prezentacija je održana 12.12.2022., uz prisustvo predstavnika različitih sportskih klubova i udruženja.

Opšti cilj ovog projekta je jačanje podrške u području dualne karijere u manje razvijenim državama članicama

EU i državama kandidatima, kao i promocija obrazovanja kroz sport, sa posebnim fokusom na razvoj potrebnih

veština i podršku u implementaciji smernica EU o dualnoj karijeri kod sportista.

U okviru projekta sprovedeno je istraživanje medju sadašnjim i bivšim vrhunskim sportistima u Srbiji, a kao jedan

od rezultata projekta, osnovan je Centar za razvoj i brigu o sportistima. Prof. dr Marko Stojanović, vodja

projektnog tima UNS-a, objasnio je značaj i neophodnost podrške profesionalnim sportistima, kroz praćenje

i prikupljanje podataka o povredama i analizi stanja, kao i mogućnostima za sticanje obrazovanja, neophodno

za uspešnu karijeru i po okončanju profesionalnog bavljenja sportom.

wecare event 12 2022900

Centar900

ВРХ