predavanje prof. dr Sandre Mandić

U učionici br.1 Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, u četvrtak 3. novembra 2022. godine, s
početkom u 10:30 časova, biće održano predavanje prof. dr Sandre Mandić, vanredne profesorke
Oklandskog univerziteta i direktorke istraživačkog instituta „AGILE Research Ltd.“ sa Novog
Zelanda, pod nazivom „ A Story about Following One's Professional Dreams and Shaping a Career
Path / Priča o praćenju profesionalnih snova i oblikovanju karijere“.
Prof. dr Sandra Mandić se intenzivno bavi i fokusirana je na istraživanja, inovacije, mentorstva i
upravljanje projektima i programima kroz izgradnju mostova između ljudi, sektora i kulture.
Tokom uspešne dugogodišnje karijere rukovodila je programima i inicijativama posebno
uključujući multidisciplinarni i međusektorski istraživački program svetske klase u formiranju
značajnih profesionalnih odnosa i okupljanja stručnjaka iz različitih disciplina i sektora primenom
modernih znanja, digitalnih alata i inovativnih procesa. Profesionalna obuka i iskustvo obuhvatali
su 9 gradova, 5 zemalja i 3 kontinenta uključujući Evropu, Kanadu, SAD i Novi Zeland.

ВРХ