Никола Тодоровић освојио награду на међународној конференцији

Прошле недеље, наше колеге доц. др Валдемар Штајер и маст. Никола Тодоровић представљали су

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду на првој међународној конференцији

Европске академије за истраживање молекуларног водоника у биомедицини, у Смоленицама (Словачка).

Поред остварених познанстава са светским стручњацима из ове области и репрезентовања факултета у

најбољем светлу пред међународним аудиторијумом, наш тим се вратио и са вредном наградом -

Никола Тодоровић је освојио награду за најбољу постер презентацију у конкуренцији младих

научника/истраживача за презентације:

„Acute effects of hydrogen-rich water bath on muscular damage biomarkers and soreness perception after

high-intensity eccentric training“  и „Gender-specific responses after molecular hydrogen and caffeine

supplementation on alertness and brain metabolism in sleep-deprived healthy adults“.

ValNik

3

ВРХ