Међународна научна конференција „Иновације у спортским наукама“

Међународна научна конференција „Иновације у спортским наукама“ одржана је на Факултету спорта и физичког

васпитања као део Еразмус+ пројекта „Развој мастер програма Менаџмент у спорту са нагласком на економику

спорта – МОСМЕН“.  Овај пројекат одобрен је за финансирање 2020. године, као један од пројеката финансираних

у оквиру потпрограма Стратешка партнерства.

Координатор пројекта је Академија примењених наука „Јован Павле II“ у граду Бјала Подласка (Пољска), а

координатор пројекта на Универзитету у Новом Саду је проф. др Сергеј Остојић.  Партнер у реализацији пројекта

је Универзитет у Печују. Циљ пројекта је увођење нових предмета на енглеском језику у образовање стручњака у

области спортског менаџмента на три партнерска универзитета, коришћењем иновативних техника е-учења, којима

ће високообразовни процес у области спортских наука бити унапређен, како из угла студената, тако и наставника.

Сем предавача из Пољске, Мађарске и ФСФВ-а, скупу се обратио и господин Милош Миљанић, директор Центра за

едукацију Фудбалског Савеза Србије, истичући значај развоја нових образовних програма у области спортског

менаџмента. Током конференције представљени су досадашњи резултати пројекта.

DS0389

DSC5309

DSC0559

Radenko9

Dara9

ВРХ