Проф.др Сергеј Остојић учесник научног скупа у САНУ

sanu9

Научни скуп под називом „Наука: стање и перспективе“, који ће се одржати 23. и 24. септембра у
Свечаној сали Српскe академијe наука и уметности у Београду, део је циклуса „Стратешки правци
развоја Србије у XXI веку“. Еминентни научници Србије разматраће положај науке у нашој земљи и
стратегије за будући развој. Продекан за науку и међународну сарадњу Факултета спорта и
физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, проф. др Сергеј Остојић, одржаће излагање на
тему „Како до изузетности у науци? Проблеми, трендови и могућности“ у суботу 24. септембра.
Факултет спорта и физичког васпитања је већ неколико година први на Универзитету у Новом Саду
по резултатима научне продукције по истраживачу.

ВРХ