UPIS U I GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2022/2023 - I upisni rok - jun 2022.

UPIS kandidata koji su položili prijemni ispit i upisuju se na teret BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE će se
realizovati dana:
 
 - 04.07.2022. i 05.07.2022. godine u periodu od 10 h do 14 h.
 
 - 05.07.2022. u 14:30č će se vršiti PROZIVKA kandidata koji su ispod crte budžetskih mesta, odnosno
od broja 121 i izjašnjavaju se o svom statusu, da li se upisuju kao samofinansirajući studenti i upisuju se
u 1. godinu osnovnih akademskih studija u četvorogodišnjem trajanju  ili žele da upišu 1. godinu osnovnih
akademskih studija u trogodišnjem trajanju kao BUDŽETSKI STUDENTI - ostalo je 31 slobodno mesto.
 
06.07.2022 i 07.07.2022. godine od 10 do 14h se upisuju svi ostali studenti koji se finansiraju iz sopstvenih izvora
- SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI.
 
                                                                          Šef studentske službe
                                                                                Biljana Birovljev
ВРХ