СТЕПин пројекат-практичне сесије

У оквиру СТЕПин пројекта, који финансира ЕУ кроз програм ИПА прекограничне сарадње

Срб-БиХ 20214-2020, а у којем учествује и Факултет спорта и физичког васпитања

Универзитета у Новом Саду, пројектни партнери из Руме, Теквондо клуб Змај, одржали

су три практичне сесије,13., 14. и 15.06.2022. на теме:

  1. Принципи тренинга у паратеквонду, водитељ практичне сесије је био Роберто Роклицер.
  2. Практични рад са паратеквондоистима, водитељ сесије је био Александар Андревски –
  3. тренер у паратеквонду.
  4. Основи класификације у параолимпијским спортовима - паратеквондо, а водитељ сесије
  5. је био Марко Манојловић.

ЗАКОРАЧИТЕ у свет нових могућности заједно с нама!

ВРХ