Презентовани резултати пројекта „Безбедност и поверење за све”

На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 31. маја 2022. године презентовани су резултати пројекта

„Безбедност и поверење за све: перцепција проблема сексуалног узнемиравања и уцењивања међу студентима и

запосленима на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду и Факултету спорта и физичког васпитања Нови Сад“.

Ово је прво истраживање на Универзитету у Новом Саду на ову осетљиву тему на Универзитету у Новом Саду.

Истраживање у оквиру пројекта „Безбедност и поверење за све...“ укључивало је фокус-групе са студенткињама и

студентима, као и анкетно истраживање на студентима и запосленима са Филозофског факултета и Факултета спорта

и физичког васпитања. Истраживање је спроведено од фебруара до маја 2022. У истраживању је учествовало укупно 1182

студента и студенткиње, као и 215 запослених са оба факултета.

Поред учесника на пројекту, присутнима се обратила и проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, деканица Филозофског

факултета, која је уједно и руководитељка пројекта, као и проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар за високо

образовање и научноистраживачку делатност. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку

делатност је подржао овај пројекат и финансијски.

Учесници на пројекту су: доц. др Бојана Бодрожа, проф. др Јована Чикић, проф. др Смиљана Милинков и проф. др Борис Попов

са Филозофског факултета и проф. др Ивана Миловановић са Факултета спорта и физичког васпитања.

Брошура са резултатима пројекта

bfa39

ВРХ