ОСТВАРЕНИ НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТИ НАУЧНЕ ПРОДУКЦИЈЕ ПО ИСТРАЖИВАЧУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ

     Факултет спорта и физичког васпитања, остварио је најбоље разултате научне продукције по истраживачу за 2021. годину а према објављеним подацима Универзитета у Новом Саду. Како се наводи у званичном извештају нашег Универзитета, у 2021. години, објављено је укупно 4863 научних радова, од чега је 1699 радова објављено у часописима са SCI листе и 138 радова у часописима категорисаним као М24. Однос између укупног броја радова објављених у часописима са SCI листе и укупног броја истраживача за 2021. годину износи 0,77. Објављено је 412 стручних публикација, одржано 46 концерата и 83 уметничке изложбе.

Факултет спорта и физичког васпитања је током 2021. године остварио следеће резултате:

  • Број научних радова објављених у часописима са SCI листе - 100
  • Број истраживача (истраживачи са научним звањем доктора наука) - 30
  • Просечан број радова по истраживачу (1:2) – 3.33

Детаљнији преглед можете погледати у следећој табели:

https://www.uns.ac.rs/index.php/c-nauka/nauka-na-uns-c/naucna-produkcija/25-nauka/7709-naucna-produkcija-2021

 

Овим путем искрено честитамо свима који су својим преданим радом и залагањем допринели овако сјаном резултату нашег Факултета!

 

ФАКУЛТЕТ / ИНСТИТУТ Број научних радова објављених у часописима са SCI листе (1) Број истраживача (истраживачи са научним звањем доктора наука) (2) Просечан број радова по истраживачу
(1:2)
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 134 182 0.74
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 107 245 0.44
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 150 131 1.15
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 1 43 0.02
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 272 325 0.84
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 288 531 0.54
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 26 80 0.33
ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 385 311 1.24
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 7 56 0.13
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 16 34 0.47
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" 21 44 0.48
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 100 30 3.33
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 26 44 0.59
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 9 23 0.39
НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 66 48 1.38
ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 30 21 1.43
ИНСТИТУТ БИОСЕНС 61 46 1.33
УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ 1699 2194 0.77
ВРХ