Важно обавештење за дипломиране студенте

Важно обавештење за дипломиране студенте који нису

преузели дипломе о завршеним студијама

Поштовани студенти, износ који треба уплатити за преузимање

ДИПЛОМЕ О ЗАВРШЕНИМ     СТУДИЈАМА

 треба да извршите на следећи начин:

                 - износ од 4.300,00 динара уплатити на текући рачун Факултета спорта и физичког    

                   васпитања 840-1718666-68, модел 97, са назнаком личног позива на број

                   у пољу "позив на број",

                  -износ од 1.700,00 динара треба уплатити на жиро рачун Универзитета:

                   840-631666-25, модел 97, позив на број: 05101636534

  У прилогу имате пример уплатница.

Доказ о уплати 1700 дин на рачун универзитета неопходно

је донети приликом преузимања дипломе

uplate

ВРХ