СТУДЕНТИ КОЈИ ПРЕЛАЗЕ СА ТРОГОДИШЊИХ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ НА ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Поштовани студенти,
који прелазите са трогодишњих основних академских на четворогодишње основне академске студије

и уписујете 4. годину студија, треба ПРЕ УПИСА да се лично јавите у Студентску службу Факултета.

Све информације у вези уписа добијате у Служби.
УПИС СЕ ВРШИ ИСКЉУЧИВО У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ.

ВРХ