САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ МЕДИЈСКИХ НАПАДА СТУДЕНТКИЊЕ ОЛГЕ ЦОГО

 

 

Поводом недавних медијских напада од стране студенткиње Олге Цого, Факултет спорта и физичког васпитања Универзита у Новом Саду је у обавези да пред јавност иступи са званичним саопштењем Факултета, као и да омогући увид у документацију са комисијког полагања испита „Пливање 1“ и „Пливање 2“.

Овде можете преузети следеће документе:

 

Саопштење за јавност Факултета спорта и физичког васпитања поводом медијских напада студенткиње Олге Цого

Испред Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду желимо да поделимо искључиво чињенице и укажемо на неистине које је колегиница Олга Цого изнела у претходном периоду на рачун нашег факултета.

ПРВА НЕИСТИНА коју је колегиница Олга изнела јесте да јој је остао још један испит до завршетка студија, док је евиденцијом утврђено да су јој остала још два испита: ПЛИВАЊЕ 1 и ПЛИВАЊЕ 2.

Да бисмо појаснили комплетну ситуацију хронолошки ћемо проћи кроз све битне ставке у полагању испита ПЛИВАЊЕ 1 и ПЛИВАЊЕ 2.

Коначна оцена из предмета Пливање 1 и Пливање 2, се састоји од збира бодова остварених на предиспитним обавезама (доласци на вежбе и на предавања) и бодова остварених на испиту (практични део – четири елемента и теоријски део).

Предуслов за излазак на теоријски део испита су: поседовање потписа за одслушан предмет и положени сви елементи практичног дела испита. Да би студент добио завршну позитивну оцену из било ког предмета на Факултетима мора да сакупи 51 бод.

Студенткиња је остварила право на потпис за предмет Пливање 1 у школској 2019/20. години доласцима на вежбе и предавања и остварила укупно 15 бодова.

У школској 2019/20. години, студенткиња добија потпис за предмет Пливање 2, због препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја да сви студенти добију потпис због прекидања свих облика наставе због ЦОВИД19. Тада је била упозната да ће полагати предмет Пливање 2 као и остали студенти који су слушали шести семестар у школској 2019/2020. години. Како није реализован планом предвиђен програм због ЦОВИД-19 (многе препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и због незавршеног семестра, горе поменутим студентима су преписани бодови из практичног дела испита предмета Пливање 1 на практичне делове Пливања 2.

У септембарском испитном року прошле године су стечени услови за одржавање и практичног дела испита из Пливање 1 и Пливање 2. На препоруку надлежног Министарства да се за 30% умање услови за полагање, па су уместо досадашњих 50м, студенти пливали 22м (димензије слободног базена) чиме је значајно олакшано полагање испита и више од препоручених 30%. Студенткиња Олга Цого је тада полагала само практичне елементе из предмета Пливање 1 да би јој се ти бодови преписали за практични део предмета Пливање 2. Треба уочити да у COVID-19 ситуацији колегиница полаже практичне делове у много лакшим условима, а не у условима који су важили пре ванредног стања тј. како су полагали сви студенти њене и претходних генерација. Како ће јој бодови остварени полагањем практићног дела испита предмета Пливање 1 бити преписани на практицни део испита Пливање 2, то значи да остварује право да изађе на теоријски део испита из оба предмета.

Студенткиња Олга Цого у септембарском испитном року долази на практични део испита предмета Пливање 1 са укупно 15 бодова (доласци на вежбе и предавања). На практичном делу испита остварује укупно 14 бодова. Са положеним практичним деловима испита излази на теоријски део испита Пливање 1 и Пливање 2. На теоријском делу испита из предмета Пливање 1 остварује 12 бодова, што значи да је остварила укупно 41 бод, а на Пливању 2 укупно 29 бодова пошто је на теоријском делу испита остварила 0 (нула) бодова.

Како није остварила укупно 51 бод студенткиња Олга Цого није добила позитивну, коначну оцену ни из једног предмета.

У наредним роковима њени бодови из теоријског дела испита су варирали од 0 до 12, што није било довољно да у збиру пређе 51 бод и добије коначну оцену 6. Зато је сугерисано да треба да добије највишу оцену из теоријског дела испита јер она носи највише бодова.

Након трећег неуспешног изласка на испит, колегиница је тражила да испит полаже пред комисијом. ЈОШ ЈЕДНА НЕИСТИНА је да јој то није било омогућено. ЧИЊЕНИЦА је да је након испита пред трочланом комисијом студенткиња имала 15 бодова на предмету Пливање 1: конкретно, приликом практичног дела испита, за пливање краул, леђном техником и за роњење није приказала потребно знање чиме је на практичном делу испита остварила укупно 0 (нула) бодова. С обзиром да није положила практични део испита, није стекла услов да полаже теоријски део. Комисија је ЗАПИСНИКОМ потврдила и потписала, коначну оцену 5 за испит на предмету Пливање 1, а испит на предмету Пливање 2 није одржан ни оцењен јер није остварен услов за његово полагање.

СЛЕДЕЋА НЕИСТИНА коју колегиница представља као наметање јесте наша препорука да се више потруди на практичном делу испита како би остварила довољан број бодова у коначном збиру и тако положила испит. Овај савет дајемо сваком студенту који није редовно похађао вежбе и наставу: мањи број бодова прикупљених на вежбама и настави може да се надокнади остваривањем већег броја бодова приказом пливања и других вештина у води и боље наученом теоријом.

ЧИЊЕНИЦА је да колегиница Олга Цого због нередовног присуствовања настави (вежбе и предавања) има само 15 бодова из наставе, чиме је себе ставила у позицију да прелазну оцену заслужи максималним залагањем на практичном и теорисјком делу испита.

ЈОШ ЈЕДНА НЕИСТИНА је да је одлука о суспензији колегинице коју смо донели, пошто је јавно вређала управу факултета, повучена након што нам је “припретила адвокатом”. Истина је да је адвокат ког је ангажовала колегиница Олга Цого пронашао техничку неправилност тј. Дисциплинској комисији је истекао рок. Наш став је да су разлози за њену суспензију и даље важећи и одмах по формирању нове Дисциплинске комисије њена суспензија ће бити обновљена.

Важно је да нагласимо да би – што се конкретних предмета тиче – било крајње неодговорно дозволити да их положи студент који не влада елементарним животно важним вештинама у води (пливање, спашавање и роњење на дах) јер би на тај начин угрозили безбедност студента и нарушили углед Факултета.

Ми, као Факултет спорта и физичког васпитања, не можемо да пристанемо на уцене и претње, а посебно не желимо да улазимо у препирке и расправе преко интернет портала, таблоида и друштвених мрежа.

Факултет је исти према свим својим студентима. Правила бодовања, полагања испита и понашања важе за све наше студенте – процедуре се морају поштовати, а за њихово непоштовање сносиће се последице сходно правилнику и статуту Факултета.

Saopštenje FSFV za javnost 1Saopštenje FSFV za javnost 2

 Saopštenje FSFV za javnost 3Stav studentskog parlamenta o slučaju Olge Cogo

Zapisnik o komisijskom polaganju ispita iz predmeta Plivanje 1Zapisnik o komisijskom polaganju ispita iz predmeta Plivanje 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРХ