Проф.др Сергеј Остојић – најцитиранији научник Универзитета у Новом Саду

На недавно објављеној листи првих 2% најцитиранијих научника у свету према цитираности у 2019. години,

која је резултат најновијег истраживања Универзитета Стенфорд (Stenford University), Сједињене Америчке

Државе, објављеног крајем 2020. године, налазе се 63 научника из Републике Србије, међу којима је девет са

Универзитета у Новом Саду: проф. др Сергеј Остојић, проф. др Теодор Атанацковић, проф. др Ивана Ковачић,

проф. др Ливија Цветићанин, проф. др Неда Мимица-Дукић, проф. др Душан Јаковетић, проф. др Момир Миков,

проф. др Стеван Пилиповић и проф. др Биљана Абрамовић.

У оквиру истог истраживања такође је објављена и листа најцитиранијих научника у свету узимајући у обзир

цитираност током целокупне научне каријере закључно са 2019. годином, на којој се налази 49 научника из

Републике Србије, међу којима је четири са Универзитета у Новом Саду: проф. др Теодор Атанацковић, проф.

др Ливија Цветићанин, проф. др Сергеј Остојић и проф. др Биљана Шкрбић.

Ове базе података резултат су другог по реду истраживања Универзитета Стенфорд у којем је пружен увид у

стандардизоване информације о цитираности, h-индексу, hm-индексу прилагођеном према коауторству,

цитираности у радовима према различитим ауторским позицијама и композитном индексу. Истраживање

такође даје увид у метрику са и без аутоцитата, као и у однос броја цитата и цитираних радова. Научници

су подељени у 22 научне области и 176 подобласти, а посебне листе су креиране како би приказале утицај

током целокупне научне каријере (закључно са 2019. годином) и појединачно у датој календарској години

(за 2019. годину), засновано на подацима из базе Scopus на дан 6. маја 2020. године.

Наведеним базама података најцитиранијих научника може се слободно приступити преко сајта Мendeley.

EQOL 189

ВРХ