OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA

Poštovani studenti,

Overa zimskog semestra školske 2020/2021. godine vrši se elektronskim putem u periodu

od 09.01.2021. do 18.01.2021.godine do 16 časova.

Prijava ispita za januarsko-februarski rok vrši se elektronskim putem od 11.01.2021. do 22.01.2021.godine.

Prilikom overe semestra i prijave ispita neophodno je da studenti imaju uplaćena sredstva

za overu semestra, prijavu ispita, a ako je student na samofinansiranju mora da ima

uplaćene rate školarine. Studenti viših godina moraju imati uplaćene i rate za prenos bodova.

S poštovanjem,

Studentska služba

ВРХ