Електронска пријава на конкурс за упис

Elektronska prijava na Konkurs za upis u PRVU godinu studija OTVORENA JE

OD 18. JUNA DO 26. JUNA 2020. godine do 14,00 časova.

https://eportal.fsfv.uns.ac.rs/#/prijemni

ВРХ