УЏБЕНИЦИ

Уџбеници за I годину основних студија у електронској верзији:

Атлетика (Илона Михајловић)

Увод у социологију и социологију спорта (Ивана Миловановић)

Вежбе на справама и тлу (Дејан Мадић, Борис Поповић)

Основе антропомоторике (Јелена Обрадовић)

English in sport (Мира Милић)

 

ВРХ