ПОЗИВ СТУДЕНТИМА ДА СЕ УКЉУЧЕ У АКЦИЈУ ВОЛОНТЕРСКОГ ПРОГРАМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

VOLUNTEER