ОБАВЕШТЕЊЕ СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ВЕЗИ МЕРА КОЈЕ СЕ ТИЧУ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА И РАДА НА ФАКУЛТЕТУ У УСЛОВИМА ЕПИДЕМИЈЕ Corona ВИРУСА И ВАНРЕДНОГ СТАЊА ПРОГЛАШЊНОГ ОД СТРАНЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ!!!

ОБАВЕШТЕЊЕ СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА!!!

- У складу са наредбом Владе Републике Србије и препорукама ректората Универзитета у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања доноси одлуку о важним мерама које се тичу свакодневг живота и рада на Факултету:

1. Прекидају се сви облици контактне наставе, а успостављају други видови наставе.

2. Наставници и сарадници да свој боравак на Факултету сведу на минимум.

3. Сви састанци и друге активности се отказују до даљњег.

- Факултет спорта и физичког васпитања ће благовремено обавештавати о новонасталим околностима и мерама у вези са епидемијом.

 

 

Руководство Факлтета спорта и физичког васпитања

ВРХ