Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja na konferenciji Erasmus Sport + u Briselu

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja učestvovao je prvi put na konferenciji organizovanoj od strane Evropske komisije posvećenoj fondu za razvoj kapaciteta u sportu, pod nazivom Erasmus Sport + . Tokom boravka u Briselu, periodu od 29.01.-01.02. 2020. godine fakultet su predstvaljale  g-đe Bojana Harison i dr Darinka Korovljev. Predstavnici kancelarije za međunarodnu saradnju, ostvarile su mnogobrojne kontakte sa organizacijama i institucijama iz čitave Evrope, što u mnogome povećava potencijale za buduću saradnju i otvara nove mogućnosti za prijavu novih projekata.

Naš fakultet je nosilac velikog partnerstva i projekta ovog fonda pod nazivom Sport for Health, čiji je rukovodilac prof. dr Sergej Ostojić. Tokom konferencije naš projekat je javno pohvaljen, od strane evropske komesarke Nataše Jovičić, kao dobar primer, obzirom da je u pozivu iz 2019. godine Srbija prvi put učetvovala kao programska zemlja i koordinator.

Naš fakultet je dobio tu čast da se na poziv organizatora konferencije medijski predstavi u okviru emisije koja je posvećena samom događaju Evropske komisije. Tom prilikom,  dr Darinka Korovljev govorila je o projektu našeg fakulteta i aktivnostima koje su planirane u narednom periodu.

Bitno je napomenuti da su predstavnici Kancelarije AP Vojvodine u Briselu i Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine dočekali naše predstavnike, u sastavu:  g. Srđan Mačkić, šef  Kancelarije AP Vojvodine u Briselu, direktorka fonda " Evropski poslovi" AP Vojvodine g-đica Vidosava Enderić i g. Branislav Srdić, kojima se ovim putem zahvaljujemo za svu dosadašnju podršku.

 

 

ВРХ