“SPORT AGAINST VIOLENCE AND EXCLUSION – SAVE”

У организацији координатора пројекта Универзитета спорта у Каунасу, (Литванија) званично је започет нови Еразмус+спорт пројекат у сарадњи са неколико европских Универзитета и инстутуција. Први званични састанак одржан је 08. и 09 02. 2017. године, у саставу присутних професора и сарадника са Универзитета у Палерму (UNPA - Италија), Универзитета у Сплиту, Кинезиолошки факултет (KIFST - Хрватска), Универзитета у Сарајеву, Факултет спорта и тјелесног одгоја (UNSA - Босна и Херцеговина), Универзитета спорта из Каунаса (LSU - Литванија) и представника партнерских невладиних организација WUS, из Граца, (Аустрија), Cesie, из Палерма (Италија), Defoin,  (Шпанијa) и LUSF, из Kаунаса (Литванија), те представника нашег Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду (Србија).

Испред наше институције, активности нашег Универзитета и факултета као и пројектне активности, представио је продекан за наставу проф. др Борислав Обрадовић. У тиму представника и пројектних учесника били су проф. др Патрик Дрид и Даринка Коровљев, сарадник за међународну сарадњу. Током састанка утврђене су  и распоређене пројекте активности како научно – истраживачке тако и административне. Током боравка посећен је Универзитет спорта и истраживачки центар, те канцеларија за међународну сарадњу коме је присуствовала и деканица факултета спорта Универзитета у Каунасу. Отворене су нове могућности и припреме за имплементацију пројекта али и за могућу сарадњу у предстојећем периоду са Универзитетом спорта у Каунасу.  Захвљујемо се овим путем координаторима и домаћинима овог састанка као и свим партнерским институцијама на продуктивном и успешном раду.

Kaunas 2

Kaunas 1

ВРХ