Author Topic: Pripreme za prijemni ispit  (Read 3524 times)

incognito

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 217
    • View Profile
Pripreme za prijemni ispit
« on: Мај 12, 2012, 08:36:16 am »
PRIPREME KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ČETVOROGODIŠNJEM I TROGODIŠNJEM TRAJANJU

Pripreme kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija održaće se na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja od 04. juna - 29. juna 2012. godine.

Prijavljivanje kandidata za pripreme vrši se od 28. maja do 22. juna 2012. od 09,00 do 14,00 časova.

Pripremama će biti obuhvaćen kompletan program prijemnog ispita.

Prijem kandidata za pripreme obaviće se 01. juna 2012. sa početkom u 10,00 časova u novom Amfiteatru Fakulteta.

NAPOMENA: Prilikom prijave za pripreme kandidat mora dostaviti lekarsku dokumentaciju, koja je predviđena i za sam prijemni ispit.

Cena celokupnog programa priprema je 10.000,00 dinara. Ovaj iznos blagovremeno treba uplatiti na račun Fakulteta.

    Svrha uplate: Pripreme za prijemni ispit
    Primalac: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Lovćenska 16, 21000 Novi Sad
    Račun primaoca: 840-1718666-68
    Model i poziv na broj: 97, 48223101692505

Za sve dodatne informacije obratite se koordinatorima priprema:

    Gordana Mirković, 021 450 188, lokal 124
    Svetlana Mitrić, 021 450 188, lokal 124

Lekarska dokumentacija sadrži originalne laboratorijske nalaze i uverenje lekarske ustanove specijalizovane za oblast sportske medicine u mestu prebivališta.
Originalni laboratorijski nalazi:

    Pregled krvi (KKS; SE; BIL; ŠUK; kreatinin, acidum urikum),
    Pregled urina,
    EKG u miru i opterećenju.

U Novom Sadu se lekarsko uverenje zdravstvene ustanove specijalizovane za oblast sportske medicine može dobiti u:

    Sportskom specijalističkom dispanzeru "Novi Sad" i
    Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata "Novi Sad" - kabinet za sportsku medicinu.

Ukoliko u mestu boravka kandidata postoji specijalistička ordinacija sportske medicine, uvažiće se i uverenje izdato u toj ordinaciji, sa originalnim nalazima laboratorije i EKG.