Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Važna obaveštenja / Prijava ispita za januarski ispitni rok
« Last post by incognito on Децембар 28, 2016, 11:13:54 am »
Poštovani studenti, prijava ispita za januarski ispitni rok trajaće u periodu od 16. do 20. januara (ponedeljak-petak). U tekućoj školskoj godini januarski rok je redovan ispitni rok, te pravo prijavljivanja imaju svi studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Prijave se vrše isključivo preko interneta, na sledećem linku:

http://ssluzba.fsfv.uns.ac.rs/

Molimo sve studente da posebno obrate pažnju na termine uplate za prijavu ispita, pošto uplaćeni novac ne leže trenutno na njihov virtuelni račun, već tek sledećeg ili drugog sledećeg radnog dana od dana uplate (opširnije pročitati u vodiču za brucoše ili uputstvu za prijavu ispita – vidi linkove ispod). Zato je preporuka da se uplate za prijavu ispita izvrše što ranije, a najkasnije u sredu 18. januara, kako bi novac najkasnije u petak bio na virtuelnom računu i studenti bili u mogućnosti da prijave ispite preko interneta. Studenti koji ne prijave ispite u navedenom roku, mogu prijaviti ispite isključivo po ceni važećoj za prijavu ispita van roka za prijavu. Svi eventualni problemi oko uplata mogu se rešiti u službi računovodstva isključivo u roku definisanom za prijavu ispita, pa eventualne primedbe posle tog roka neće biti razmatrane. Svaki student uplatu vrši na žiro račun fakulteta, na svoj lični poziv na broj, koji je jedinstven za svakog studenta, a koji se može pronaći putem sledeće aplikacije:

https://ssluzba.fsfv.uns.ac.rs/index.jsp

Uputstvo za prijavu ispita preko interneta studenti imaju na sledećim linkovima, te molimo studente da pažljivo pročitaju uputstvo kako ne bi ostali bez mogućnosti da prijave, a samim tim i polažu, ispite:

Prijava ispita preko interneta - uputstvo za stare studente

Prijava ispita preko interneta - uputstvo za Bolonjce (po novom zakonu)

Napomena: prijava ispita preko interneta zatvara se u petak, 20. januara u 14:30h. Prijava ispita neće biti moguća bez regulisanja zaostalih dugovanja i uplate za prijavu ispita. U studentskoj službi primaće se samo studenti čiji problemi izlaze iz okvira gorenavedenih pravila.
2
Važna obaveštenja / Overa zimskog semestra školske 2016/17. godine
« Last post by incognito on Децембар 28, 2016, 11:12:51 am »
Poštovani studenti,

overa zimskog semestra školske 2016/17. godine biće održana u periodu od 9. do 13. januara (ponedeljak-petak). Prilikom overe semestra neophodno je da studenti ponesu indeks, semestralnu listu (kupuje se na skriptarnici) i dokaz o uplati za overu semestra. Student može overiti semestar ako mu nedostaju najviše dva potpisa iz semestra koji je slušao, pri čemu student nema pravo prijavljivanja i polaganja ispita iz kojeg nema potpis. Studenti koji ne overe semestar u roku predviđenom za overu semestra plaćaju cenu naknadne overe semestra.

Usput, svim studentima Fakulteta želimo srećnu i uspešnu 2017. godinu, sa što više položenih ispita!

Studentska služba FSFV
3
Vesti iz medija / Srpski fakulteti privlačni samo "strancima" iz SFRJ (27.11.2016. 021.rs)
« Last post by incognito on Новембар 27, 2016, 11:41:58 am »
Problema je mnogo: Srbija ne izdaje studentske vize, država daje mali broj stipendija inostranim akademcima, problem je i njihov smeštaj, nastavnici izbegavaju da drže kurseve na engleskom, informacije na sajtovima fakulteta uglavnom su samo na srpskom jeziku…

Realnost je da Srbija nije u vidokrugu studenata iz drugih zemalja. Na Univerzitetu u Beogradu, koji je najveći i najstariji, stranaca ima samo pet odsto, od kojih je polovina iz zemalja bivše SFRJ.

Kako bi srpski univerziteti postali vidljiviji u evropskom akademskom prostoru, počeli da privlače veći broj stranih studenata, projekata i sporazuma, svi državni univerziteti u Srbiji i jedan privatni usvojili su strategije internacionalizacije, a do Nove godine trebalo bi da bude usvojena i Nacionalna strategija internacionalizacije visokog obrazovanja.
 
"Ovo je prilika da svi izađemo na crtu i vidimo tačno kakvi smo i kako možemo bolje da radimo. Da bismo se izjednačili sa drugim zemljama, neophodna je i pomoć države – da izdejstvujemo uvođenje studentskih viza, da se reši problem smeštaja za strance, da fakulteti ponude veći broj programa na stranim jezicima, da privučemo i nastavnike iz drugih zemalja", rekla je prorektorka Univerziteta u Beogradu prof. dr Ivanka Popović. Ona je dodala i da je činjenica da naša ciljna grupa nisu studenti iz Zapadne Evrope, a kao dobar primer onih koji gledaju malo dalje navela je Fakultet bezbednosti koji je prvi u Srbiji izradio verziju svog sajta na kineskom jeziku (uz srpsku, rusku i englesku varijantu).
 
Ovo su samo neki od podataka koji su se čuli u Klubu poslanika, na seminaru povodom završetka EU projekata FUSE (efikasniji rad studentskih službi, obuka nastavnog i nenastavnog osoblja...) i SIPUS (unapređenje zakonodavnog okvira, izrada strategija i standarda za internacionalizaciju). Skup je održan pod nazivom "Internacionalizacija u visokom obrazovanju – gde smo i gde želimo da budemo". Sastanku u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prisustvovali su rektori, dekani, profesori, strani partneri koji su učestvovali na projektima, a čula se i iskustva na ovu temu univerziteta iz Londona, Krakova i Malage.
 
Za ove tri godine, koliko je trajao rad na projektima čiji su nosioci bili univerziteti u Novom Sadu i Nišu, detaljno su analizirani svi univerziteti – od rada njihovih službi, preko sajtova, ponude programa na stranim jezicima do dokumentacije koja se izdaje stranim studentima. Organizovano je mnoštvo poseta i radionica univerzitetima koji su rešili problem internacionalizacije, urađeni su predlozi za izmenu nacionalne regulative…
 
"Srbija svake godine gubi oko 30.000 stanovnika, što zbog niskog nataliteta, što zbog migracija. Novi Sad prazni Vojvodinu, a Beograd Srbiju. Univerzitet u Pečuju je takođe zbog migracija i pada nataliteta sa 28.000 studenata spao na 18.000 i spas je potražio u internacionalizaciji. To je transformisao čitav grad, a godišnje se u budžet Pečuja ulije 20 miliona dolara", naveo je prof. dr Pavle Sekeruš, doskorašnji prorektor Univerziteta u Novom Sadu.
 
Prof. Sekeruš je govorio i kako su neke od "naših" problema rešile druge države: ili su angažovale strane agencije za privlačenje stranih studenata (Pečuj) ili univerziteti osnivaju svoja predstavništva u Kini, Indiji, Pakistanu (Univerzitet u Gracu).
 
"Država nema para i ne možemo očekivati od Ministarstva prosvete da reši problem smeštaja stranih studenata, a ne znam zašto univerziteti odbijaju da se povežu sa privatnim stanodavcima, što je rešenje koje su primenili pojedini univerziteti iz zemalja sa standardom sličnim našem. Vlada Srbije daje samo 100 stipendija za strance, a vlada Mađarske 3.000 i u planu je da sledeće godine poveća taj broj na 4.000", naveo je dr Sekeruš, piše Politika.
 
Čuli se i predlozi da se u svrhu privlačenja stranih studenata mogu iskoristiti kulturni centri u stranim zemljama, što je mogućnost koju Srbija ne koristi dovoljno, a postoji interesovanje na primer Kine da se Srbija nađe na listi zemalja čije se diplome međusobno automatski priznaju. O ovom problemu, odnosno inicijativi Kine obavešteni su i ministarstva prosvete i spoljnih poslova i nikome nije jasno zašto se to još nije realizovalo.
 
"Radi bolje prezentacije naših univerziteta u svetu, radili smo na podršci u marketinškim i informatičkim aktivnostima, savetovali da se poboljšaju sajtovi, izrade katalozi kurseva koje nude fakulteti, nastavnike koji govore engleski jezik učili smo veštinama predavanja i organizacije nastave na stranom jeziku", navela je prof. dr Biljana Mišić Ilić sa Univerziteta u Nišu.
 
Čuli se i predlozi da treba za reklamu iskoristiti svaki dobijen međunarodni projekat poput onog koji je nedavno dobio Institut Biosens. Takođe, za promociju univerziteta moraju se iskoristiti međunarodni događaji čiji smo domaćini. Kako je istaknuto, ne sme da se dogoditi da mladi koji u velikom broju kao turisti prolaze kroz Srbiju, ne dobiju najosnovnije informacije o mogućnostima studiranja u našoj zemlji.
4
Važna obaveštenja / Prijava ispita za decembarski (apsolventski) ispitni rok
« Last post by incognito on Новембар 27, 2016, 11:35:55 am »
Poštovani studenti, prijava ispita za decembarski (apsolventski) ispitni rok trajaće u periodu od 28. novembra do 2. decembra (ponedeljak-petak). U ovom roku pravo prijavljivanja imaju apsolventi Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja koji studiraju po starom zakonu, kao i svi studenti-Bolonjci koji se nalaze u produženom statusu. Prijave se vrše isključivo preko interneta, na sledećem linku:

http://ssluzba.fsfv.uns.ac.rs/

Molimo sve studente da posebno obrate pažnju na termine uplate za prijavu ispita, pošto uplaćeni novac ne leže trenutno na njihov virtuelni račun, već tek sledećeg ili drugog sledećeg radnog dana od dana uplate (opširnije pročitati u uputstvima za prijavu ispita – vidi linkove ispod). Zato je preporuka da se uplate za prijavu ispita izvrše što ranije, a najkasnije u sredu 30. novembra, kako bi novac najkasnije u petak bio na virtuelnom računu i studenti bili u mogućnosti da prijave ispite preko interneta. Studenti koji ne prijave ispite u navedenom roku, mogu prijaviti ispite isključivo po ceni važećoj za prijavu ispita van roka za prijavu. Svi eventualni problemi oko uplata mogu se rešiti u studentskoj službi isključivo u roku definisanom za prijavu ispita, pa eventualne primedbe posle tog roka neće biti razmatrane. Svaki student uplatu vrši na žiro račun fakulteta, na svoj lični poziv na broj, koji je jedinstven za svakog studenta, a koji se može pronaći putem sledeće aplikacije:

https://ssluzba.fsfv.uns.ac.rs/index.jsp

Uputstvo za prijavu ispita preko interneta studenti imaju na sledećem linku, te molimo studente da pažljivo pročitaju uputstvo kako ne bi ostali bez mogućnosti da prijave, a samim tim i polažu, ispite:

Prijava ispita preko interneta - uputstvo za stare studente (po starom zakonu) -> http://www.fsfvns.rs/images/files/Dokumenti/Uputstvo%20za%20prijavu%20-%20stari.pdf

Prijava ispita preko interneta - uputstvo za Bolonjce (po novom zakonu) -> http://www.fsfvns.rs/images/files/Dokumenti/Uputstvo%20za%20prijavu%20-%20novi.pdf

Napomena: Prijava ispita se zatvara u petak 2. decembra u 14:30h. Prijava ispita neće biti moguća bez regulisanja zaostalih dugovanja i uplate za prijavu ispita. U studentskoj službi primaće se samo studenti čiji problemi izlaze iz okvira gorenavedenih pravila.
5
Vesti iz medija / Studenti, nema više kopiranja udžbenika?! (15.11.2016. Mondo)
« Last post by incognito on Новембар 15, 2016, 12:49:11 pm »
Vlasnik jedne fotokopirnice u Novom Sadu prva je "žrtva" Zakona o autorskim i srodnim pravima, koji je stupio na snagu jo 2013. godine.

Osuđen je uslovno na godinu dana zatvora zbog neovlašćenog fotokopiranja i prodavanja udžbenika.

Njegova radnja se nalazi u blizini novosadskog Pravnog fakulteta, pa je uglavnom prodavao neovlašćene primerke izdanja njihovih profesora.

Viši sud u Novom Sadu potvrdio je presudu osnovnog suda, a vlasnik fotokopirnice je kažnjen zbog neovlašćenog korišćenja autorskih dela pet nastavnika Pravnog fakulteta – dr Mila Boškovića, dr Zorana Stojanovića, dr Maje Stanivuković, dr Petra Đundića i dr Dragane Milkov.

Osuđeni je nekoliko godina, bez dozvole, fotokopirao i prodavao udžbenike, što su potvrdila zaplenjena izdanja i svedočenja više kupaca.

Slično bi mogli da prođu i ostali vlasnici fotokopirnica u kojima se otvoreni, godinama, prodaju nelegalne kopije udžbenika.

Najtraženija izdanja su spremljena unapred i odmah mogu da se kupe, a manje traženi naslovi mogu da se naruče.

Prve krivične prijave protiv fotokopirnica podneo je i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

“Protiv pet fotokopirnica smo podneli krivične prijave”, kažu za "Večernje novosti" u pravnoj službi ovog fakulteta.

“Policija je izvršila uviđaj, zaplenila kompjutere i sada treba da, u odeljenju za visoko-tehnološki kriminal, utvrde čiji su sve udžbenici na hard diskovima, da bismo znali koliko je profesora oštećeno. Istraga je još u toku i čekamo epilog ovih slučajeva. Prijave smo podneli jer se krši zakon, oštećeni su pravni vlasnici autorskih prava, ali i budžet Republike Srbije, jer se na sva legalna izdanja plaća porez.”

Od stotina fotokopirnica koje posluju širom Srbije, desetine prodaju “na crno” nelegalna izdanja udžbenika za fakultete. Ipak su malobrojni oni koji su uhvaćeni u kršenju zakona. Pojedini su na oprezu, pa se nalegalna izdanja prodaju”ispod tezge”, dok drugi javno izlažu sve fotokopije koje se prodaju po nekoliko puta nižoj ceni od originala.

"Kupujemo fotokopije jer nam je jeftinije. Znamo da to nije legalno i da se krši zakon, ali nam je svaki dinar važan", kažu za list Studenti Fakulteta političkih nauka

”Oko našeg fakulteta ima nekoliko fotokopirnica u kojima mogu da se kupe takva izdanja. Nije nikakva tajna da prodaju umnoženbe knjige za Fakultet političkih nauka i Fakultet organizacionih nauka."

Slična situacija je i oko drugih velikih fakulteta.
6
Važna obaveštenja / Svečana dodela diploma - 9. decembar
« Last post by incognito on Новембар 14, 2016, 01:28:48 pm »
Svečana dodela diploma na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja održaće se 9. decembra (petak) sa početkom u 11 časova. Diplome će biti uručene svim studentima koji su studije završili u periodu od 1. maja do 30. oktobra tekuće godine. Studenti kojima treba da budu uručene diplome moraju doći u prostorije Studentske službe najkasnije sat vremena pre početka dodele, gde će predati dokaz o uplati i potpisati se u knjigu diplomiranih studenata.
7
Vesti iz medija / Prvi "bolonjci" ipak moraju na reupis? (03.11.2016. Mondo)
« Last post by incognito on Новембар 03, 2016, 08:20:28 am »
Uprkos "buni" prvih bolonjskih generacija što ih Skupština Srbije nije tretirala na isti način kao i tzv. večite studente, svi bolonjci će morati da idu na reupis, a ne na produženje roka za studiranje, piše danas beogradska štampa.

Bolonjci, koji sad najavljuju i masovni protest za iduću nedelju, tvrde da se većina fakulteta odlučila na produženje za još godinu dana studija, u skladu sa preporukom ministra prosvete uz minimalne troškove, dok je samo 12 fakulteta iz Beograda, Novog Sada i Niša išlo na reupis, što u njihovom slučaju znači ogroman dodatni trošak, nove ispite i vraćanje na četvrtu ili čak i na treću godinu studija, piše “Politika”.

Dekan beogradskog Pravnog fakulteta u Beogradu Sima Avramović izjavio je za list da je do zabune prvo došlo jer je dopis ministra nazvan u javnosti “obavezujuće uputstvo”, a zapravo je bilo reči samo o “obaveštenju i informaciji o skupštinskoj raspravi i stavu Odbora za obrazovanje” koje je poslato svim dekanima.

Dakle, tvrdi dr Avramović, BU je primio taj dopis k znanju i odlučio da će postupati u skladu sa zakonom i da neće kršiti svoj statut. Drugi problem je mnogo važniji i to je ono što ni studenti ne shvataju:

“Ukoliko fakultet ne bude uradio reupis, univerzitet neće moći tom studentu da izda diplomu. Dakle, pravno gledano i po zakonu, to je jedini mogući način da se ostane u statusu studenta i na kraju stekne diploma. Da je Zakon o visokom obrazovanju izmenjen, to bi onda i fakulteti poštovali, ovako su se dekani našli u 'klinču' između pogrešno u javnosti shvaćenog pisma ministra i onoga što nalaže zakon”, rekao je Avramović za “Politiku”.

On dodaje da je odluka Saveta i Senata Beogradskog univerziteta, dakle svih dekana, da zakon mora da se poštuje i naglašava da reupis znači samo nadoknadu administrativnih troškova. To, na primer, u slučaju Pravnog fakulteta znači od pet do 10.000 dinara.

On podseća da je generacija 2006. reupisana uz mnogo truda fakulteta da im se to omogući, iako im je zakonski istekao studentski staž i da su studenti tada bili jako srećno. Sad je na većini fakulteta gotovo 80 odsto generacija 2007. takođe reupisano, a generacija 2008. ima još godinu dana da završi studije u zakonskom roku.

Do problema je došlo, priznaje, zato što su pojedini fakulteti zaista naplaćivali ogromne iznose koji su preko 100.000 dinara za reupis, zato su studenti i reagovali, a pismo ministra je po tumačenju dekana Avramovića trebalo samo da skrene pažnju fakultetima da iznose koriguju.

U tom smislu i dekani su se usaglasili da će što je više moguće smanjiti troškove reupisa, piše “Politika”. Sad je zauzet stav da treba da se naplaćuju samo administrativni troškovi i slušanje novih ispita, ako postoji u studijskim programima. Neće se naplaćivati priznavanje ispita položenih na istom fakultetu.

Iskustva studenata su međutim drugačija. Oni tvrde da nije tačno da su svi iz 2006. reupisani, da je bilo slučajeva da su fakulteti samo produžili rok za završetak studija i da je do najvećeg raslojavanja u tretmanu fakulteta prema studentima došlo u slučaju generacije 2007. Pri tom su se i cenovnici i načini priznavanja i dodavanja ispita razlikovali od fakulteta do fakulteta i od univerziteta do univerziteta.

Varijanta reupisa, kako su rekli studenti, može da bude i do 150.000 dinara – plaćanje ispisnice, upis, novi bodovi, plaćanje pune školarine (imaju samofinansirajući statu u slučaju reupisa), svaki nepoloženi i dodati predmet moraju da se slušaju, i vežbe i predavanja.

Studenti ne mogu da razumeju ni argumentaciju pojedinih fakultetskih uprava da su generaciju 2006. reupisali prošle godine, jer tvrde da većina fakulteta to ipak nije uradila.

Na osnovu spiska, koje su studenti dostavili ministru prosvete, reč je o najmanje 12 fakulteta, uglavnom u Beogradu, piše “Politika”.
8
Važna obaveštenja / Upis u školsku 2016/17. godinu
« Last post by incognito on Октобар 24, 2016, 08:06:09 am »
Poštovani studenti,

upis u narednu školsku godinu obaviće se u nedelji od 24. do 28. oktobra (ponedeljak-petak). Na teret budžeta Republike Srbije biće upisani studenti koji su to pravo ostvarili na osnovu formiranih rang lista.

Kao i prethodne školske godine, i ove će se školarina za samofinansirajuće studente plaćati u deset jednakih rata, a prenos bodova u četiri jednake rate, po rasporedu koji možete videti i na oglasnoj tabli ispred studentske službe. Školarina je ostala na nivou prošlogodišnje, odnosno 93.500,00 dinara za studente četvorogodišnjih akademskih studija i 88.000,00 dinara za studente trogodišnjih akademskih i trogodišnjih strukovnih studija. Datumi dospeća rata za školarinu i bodove su sledeći:

I rata školarine, I rata bodova:   pri upisu
II rata školarine:   15. novembar 2016.
III rata školarine:   15. decembar 2016.
IV rata školarine, II rata bodova:   16. januar 2017.
V rata školarine:   15. februar 2017.
VI rata školarine:   15. mart 2017.
VII rata školarine, III rata bodova:   17. april 2017.
VIII rata školarine:   15. maj 2017.
IX rata školarine:   15. jun 2017.
X rata školarine, IV rata bodova:   17. jul 2017.

Studenti koji se finansiraju iz budžeta prilikom upisa plaćaju troškove upisa (5.500,00 dinara) i prvu ratu bodova za prenos, s tim što postoji opcija da se odmah plate svi prenešeni bodovi. Studenti koji se sami finansiraju plaćaju troškove upisa (5.500,00 dinara), prvu ratu školarine (deseti deo ukupne školarine) i prvu ratu bodova za prenos, s tim što postoji opcija da se odmah plate svi prenešeni bodovi.

Studenti koji obnavljaju godinu plaćaju troškove upisa (5.500,00 dinara) i troškove obnove godine (20.000,00 dinara).

Studenti mogu upisati narednu školsku godinu isključivo pod uslovom da izmire sva dugovanja iz prethodnih školskih godina.

Apsolventi koji obnavljaju apsolventski staž, a studiraju po starom zakonu, plaćaju cenu obnove staža (8.000,00 dinara), dok studenti koji obnavljaju produžen status po novom zakonu (imaju bodove) bivaju duženi za prenos bodova svih nepoloženih ispita (u koje spada i Završni rad). Studenti koji prvi put upisuju produžen status po novom zakonu ne plaćaju ništa i imaju redovnu cenu ispita u školskoj 2016/2017. godini.

Napomena: studenti upisani po novom zakonu (Bolonjci) upisani 2009. godine imaju zakonski rok do kraja školske godine (zaključno sa 30. septembrom 2017. godine) da kompletiraju studije, odnosno da polože sve ispite i odbrane diplomski rad.
9
Vesti iz medija / Kazna za lažne diplome (18.10.2016. Novosti)
« Last post by incognito on Октобар 18, 2016, 08:43:57 pm »
SVIH 18 državnih i privatnih univerziteta dobiće do kraja meseca jedinstvene elemente kodeksa etičkog ponašanja, koji će biti obavezujući i prema kom će morati da kazne svoje zaposlene ili studente ako su plagirali radove, lažirali rezultate istraživanja, neetički se ponašali prema kolegama... Nacionalni savet za visoko obrazovanje već na prvoj narednoj sednici trebalo bi da usvoji Osnove kodeksa akademskog integriteta.

Kada ovaj dokument stupi na snagu, svi univerziteti moraće da ga poštuju, najavljuje za "Novosti" prof. dr Dejan Popović, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Za osnov ovog kodeksa poslužili su slični dokumenti Univerziteta u Beogradu, oksfordskog i drugih uglednih svetskih univerziteta.

- Kodeks definiše ponašanja koja predstavljaju kršenje etičkog ponašanja, kao i procedura kako postupati prema krivcima, pripadnicima akademske zajednice - objašnjava prof. Popović za "Novosti". - Kršenja se odnose na plagijate, zloupotrebe, krivotvorenja rezultata empirijskih istraživanja, neetičko ponašanje prema kolegama, nastavnika prema studentima i obrnuto.

Prof. Popović objašnjava da je ovog meseca stupio na snagu i Pravilnik o minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika, koji takođe sada moraju da poštuju svi univerziteti, kako državni tako i privatni. Ovi strateški dokumenti, naglašava, treba da doprinesu povećanju kvaliteta visokog obrazovanja. Treća strateška stvar koja treba da doprinese kvalitetnijem visokom obrazovanju, najavljuje naš sagovornik, biće usvajanje novih standarda za akreditaciju.

Upravo pitanja akreditacije pojedinih fakulteta i univerziteta u rukama su Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Kada Komisija za akreditaciju (KAPK) odbije da izda akreditaciju, ustanova može da se žali Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.

Nacionalni savet će na narednoj sednici odlučivati i o 21 predmetu sa žalbama na odluke KAPK, koje je uputio Univerzitet u Novom Pazaru Muamera Zukorlića. Zukorlić, ujedno i predsednik skupštinskog Odbora za obrazovanje, najavio je nedavno da će njegov univerzitet dobiti akreditaciju.

- Mišljenja sam da nijedna involvirana strana ne bi trebalo da govori o ishodu akreditacionog procesa, pre nego što se on okonča. Zato bih se uzdržao od davanja komentara povodom sadržine izjave predsednika skupštinskog Odbora za obrazovanje - kaže Popović.

On objašnjava da je od 21 predmeta, osam stiglo u ponovljenom žalbenom postupku na odluku prethodnog saziva Nacionalnog saveta. Naime, KAPK nije akreditovao te studijske programe novopazarskog univerziteta, pa su se pre 3-4 godine žalili Savetu, ali su i tu odbijeni. Usput je Savet, kako objašnjava prof. Popović, napravio niz proceduralnih grešaka, zbog čega je Zukorlićev univerzitet podneo tužbe Upravnom sudu. Tužbe su zbog takvih propusta usvojene, a predmet ponovo vraćen Nacionalnom savetu da se izjasni. Osim tih osam, tu je još i 13 novih predmeta, tj. žalbi jer su odbijeni u poslednjem ciklusu akreditacije.

- Ovo su činjenice, a ne bih dalje komentarisao kako će Savet da odluči. To zavisi od toga kako će članovi, najugledniji pripadnici akademske zajednice, da glasaju - naglašava on.

Popović dodaje da je slučaj Univerziteta u Novom Pazaru komplikovan i da bi Ministarstvo prosvete trebalo da prouči kako je moguće da neko do današnjeg dana radi sa privremenom dozvolom izdatom 2003, a da nije pronađeno rešenje da se studijski programi (osim dva) akredituju.
10
Vesti iz medija / Novosadski studenti protestovali (18.10.2016. 021.rs)
« Last post by incognito on Октобар 18, 2016, 08:42:38 pm »
Oko 200 studenata Univerziteta u Novom Sadu protestovalo je danas u Kampusu zbog nezakonito nametnutih troškova studiranja.

Protest u organizaciji Studentskog pokreta Novi Sad organizovan je zbog odbijanja novosadskih fakulteta da ukinu dodatne troškove studiranja, poput overe semestra, prijave ispita, pa i vrlo sporan trošak "razgovora sa rektorom" koji postoji u cenovniku Ekonomskog fakulteta.

Kako je 021 pratio od samog početka, Radna grupa Univerziteta u Novom Sadu formirana je pre dve godine kako bi, po preporuci bivšeg ministra prosvete Srđana Verbića, sagledala kako da se ukinu dodatni troškovi studiranja. Radna grupa radila je mesecima na aktu u kojem se očekivalo ukidanje svih dodatnih nameta, ali se u dokumentu nije promenilo ništa. Nijedan fakultet, niti Univerzitet, nije odgovarao zbog ove prevare.

Studenti su, nezadovoljni upravo nereagovanjem Rektorata i uprava fakulteta, izašli na ulicu i tražili da im se ne naplaćuju nezakoniti troškovi. Studenti su istakli da su ih fakulteti već dovoljno pelješili, naplaćivali sumanute cifre za usluge koje se uopšte ne pružaju ili su vrlo sumnjive, a prozvali i sve kolege studente koji se nisu odazvali pozivu i dozvolili da i dalje budu prevareni. Studenti su skandirali rektoru UNS, kao i profesorima koji ih nisu podržali. Nakon protesta, studenti su upali u Filozofski fakultet i preuzeli amfiteatar, u kojem je održan zbor. Ovaj potez studenata naišao je na negodovanje uprave Filozofskog fakulteta, a kako nezvanično saznajemo, tražene su izjave svih studenata koji su bili sprečeni da u trenutku održavanja zbora imaju nastavu. Protestanti naglašavaju da su zbor najavili unapred, te dobili odobrenje ustanove da ga koriste.

Kako je za 021 još pre dve godine rečeno u Ministarstvu prosvete, naplata svih sumanutih dodatnih troškova na studijama je nezakonito. Zbog čega Univerzitet u Novom Sadu, sa fakultetima ojačanim autonomijom, krše zakon, u Rektoratu za 021 nikada nije odgovoreno.
Pages: [1] 2 3 ... 10